Privacyverklaring

van De KantoorCoach®️

In deze privacyverklaring informeren we je graag over

 • Welke persoonsgegevens De KantoorCoach verzamelt en met welk doel
 • Hoe De KantoorCoach persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • Hoe lang De KantoorCoach persoonsgegevens bewaart
 • Met wie De KantoorCoach persoonsgegevens deelt
 • Welke cookies De KantoorCoach op deze website plaatst

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Els Jacobs van De KantoorCoach / De HuishoudCoach, die bereikbaar is via telefoonnummer 071-888.61.91 of info@dehuishoudcoach.nl.


Welke gegevens De KantoorCoach verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt als klant voor 1-op-1 coaching, een open inschrijving training of in company training registreert De KantoorCoach jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Evt. afwijkend factuuradres
 • Evt. extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

We verzamelen deze gegevens via onze website, een telefonische intake en/of een persoonlijk kennismakingsgesprek. 

Deze gegevens gebruikt De KantoorCoach om contact met je op te nemen, trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.


Hoe De KantoorCoach persoonsgegevens bewaart en beveiligt


De KantoorCoach neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Jacobs via info@dehuishoudcoach.nl.


Hoe lang De KantoorCoach persoonsgegevens bewaart


De KantoorCoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard.


Met wie De KantoorCoach gegevens deelt


De KantoorCoach verkoopt of geeft jouw persoonsgegevens nooit aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die De KantoorCoach voor jou verricht.

Organisaties of bedrijven met wie wij in dit kader samenwerken zijn:

 • Autorespond en Mollie voor het verzenden van facturen en verwerken van betalingen.
 • Berveling Accountants & Adviseurs voor het verwerken van de boekhouding van De KantoorCoach.
 • Werkplektrainers die deel uitmaken van het team van De KantoorCoach, voor het beantwoorden van jouw coachings- en/of trainingsvragen en/of -verzoeken.
 • Google Analytics voor het geanonimiseerd verzamelen van surfgegevens van onze websitebezoekers (zie voor meer informatie de paragraaf ‘Welke cookies De KantoorCoach gebruikt’).


Welke cookies De KantoorCoach gebruikt


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De KantoorCoach gebruikt op deze website alleen zogenaamde functionele en statistische cookies, die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. 


 • De functionele cookies die De KantoorCoach gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat alle basisfuncties van de website naar behoren werken. Denk hierbij aan de werking van spamfilters, het afspelen van een video of caching om de website sneller te maken.
 • Met statische cookies verzamelt De KantoorCoach geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers haar website gebruiken, zodat De KantoorCoach deze verder kan optimaliseren. De HuishoudCoach kan jou echter niet als individuele websitebezoeker identificeren en volgen.
 • Bij het gebruik van de website van De KantoorCoach kan je ervoor kiezen om alleen functionele cookies óf zowel functionele als statistische cookies te accepteren. Over het algemeen worden deze cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
 • Je kan je desgewenst afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser definitief verwijderen.